Som de fleste som husker huset så er det ikke mye likt som når vi vokste opp der!

Huset er tilsalgs om noen "føler" for å kjøpe det. 
Men etter det jeg så av huset så trengs en stor oppussing/restaurering
av det meste.