Da Gud sier:

Adam, gå til dalen der borte...

Adam spurte:

-hva er en dal, herre?

Og Gud forklarte.
Etterpå, Gud sa::

Adam, ..kryss elven...

Og Adam spurte:
-hva er en elv?

 

Og Gud forklarte.
Senere Gud sa:

Adam, du må klatre det fjellet...

Og Adam spurte:
-og hva er et fjell?

Og Gud forklarte:

Gud sa:

...på andre side av fjellet, der finner du en hule...

Og Adam Spurte:
hva er en hule?

Og Gud forklarte.
Gud forsette med å si:

Adam, i hulen skal du finne en kvinne...

Og Adam spurte:
-og hva er en kvinne?

Og gud forklarte og sa:
-Jeg vil at dere skal lage barn

Og Adam spurte:
-hvordan gjør man det?

Og, enda en gang til Gud forklarte

Og Adam gikk...

Gikk til dalen, krysset elven, klatret fjellet,

fant hulen, fant kvinnen, og etter 5 min. Adam kom tilbake.

Og Gud litt irritert, spurte:

Og hva nå???

Og Adam spurte:

hva er en hodepine?

 

Tilbake